X

Audible Trade

Audible allows users to send audible books to other users.
You can only receive a book once per audible account.

Check out the free trial month, if you don't have an audible account yet

In order to receive an audible book you need to have your audible e-mail adress saved in your Settings

Also remeber "sharing is caring". People are more likely to share there books with you if you offer yours as well.

Book Trade

Please remeber "sharing is caring". People are more likely to share there books with you if you offer many books yourself as well.

Not enough tokens

I'm sorry but you do not have enough tokens to the trade, yet. Please trade your books with others first in order to request this book.

Request Book for Free

PHP i MySQL

From Michele E. Davis

PHP i MySQL

Book Informations

  • Released: 2008-11-10
  • Pages: 344
  • Language: pl
  • ISBN-10:8324615288
  • ISBN-13:9788324615285

Beschreibung

Poznaj mo?liwo?ci nowoczesnych technologii i tworz dynamiczne serwisy internetowe Jak sprawdzi? poprawno danych i obs?ugiwa? b dy?Jak zapisywa? nazwy u?ytkownikow i has?a w bazie danych?Jak tworzy? zapytania do bazy danych za pomoc? funkcji PHP? PHP i MySQL to ju? standardowe technologie do tworzenia dynamicznych stron internetowych wykorzystuj?cych bazy danych. Istotne jest, ?e zapewniaj? one nie tylko interaktywno, ale rownie? wysoki stopie? bezpiecze?stwa witryn WWW. Ich ogromne mo?liwo?ci powoduj?, ?e wykorzystywane s? do tworzenia zarowno prostych aplikacji, jak i skomplikowanych stron internetowych, zaopatrzonych w rozbudowane systemy autoryzacji, na przyk?ad ro?nego rodzaju sklepy internetowe. Po czenie PHP i MySQL stanowi wi?c niezast?pione narz?dzie do tworzenia dynamicznych witryn, spe?niaj?cych wymagania zarowno administratorow, jak i u?ytkownikow. Ksi ka "PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II" przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwisow WWW z wykorzystaniem baz danych. W podr?czniku na przyk?adach przedstawiono m.in. sposoby pracy z baz? danych MySQL, serwerem WWW Apache czy j?zykiem PHP i XHTML. Czytaj?c t? ksi k?, nauczysz si? przeprowadza? operacje na danych, zarz?dza? sesjami i tabelami oraz tworzy? zapytania. "Learning PHP &My SQL" stanowi niezb?dny podr?cznik zarowno dla pocz?tkuj?cych Czytelnikow, jak i programistow, ktorzy mieli wcze?niej do czynienia z j?zykiem HTML, a teraz chc? tworzy? dynamiczne i bezpieczne strony internetowe.Tre generowana dynamicznie i InternetPodejmowanie decyzji w PHPFunkcje i tablicePobieranie danych z kilku tabelPraca z baz? danych MySQLOperatory logiczneWspo?praca PHP i MySQLFormularze siecioweXHTMLPliki cookie, sesje i kontrola dost?puModyfikowanie obiektow MySQL i danych PHPOto ca?a, aktualna wiedza, ktorej potrzebujesz, aby tworzy? interaktywne strony WWW.

Rate/Setting
12345678910
Offers


Only Offers/Searches from registered users with name will be displayed. Set up a name here to see your offers.I offer this book:(Please add a loction in your profil for pickup)


E-Books can only be shared by the right owners (autors/publisher).

Book-Sharing 2019 - Impressum | Datenschutz