X

Audible Trade

Audible allows users to send audible books to other users.
You can only receive a book once per audible account.

Check out the free trial month, if you don't have an audible account yet

In order to receive an audible book you need to have your audible e-mail adress saved in your Settings

Also remeber "sharing is caring". People are more likely to share there books with you if you offer yours as well.

Book Trade

Please remeber "sharing is caring". People are more likely to share there books with you if you offer many books yourself as well.

Not enough tokens

I'm sorry but you do not have enough tokens to the trade, yet. Please trade your books with others first in order to request this book.

Request Book for Free

Sieci Linux

From Carla Schroder

Sieci Linux

Book Informations

  • Released: 2009-04-10
  • Pages: 648
  • Language: pl
  • ISBN-10:8324616616
  • ISBN-13:9788324616619

Beschreibung

Jak stworzy? sie? opart? o serwery pracuj?ce pod kontrol? Linuksa?Jak uruchomi? serwer VoIP i sie? VPN? Jak zapewni? bezawaryjn?, wydajn? i bezpieczn? prac? sieci? Mog?oby si? wydawa?, ?e o Linuksie napisano ju? wszystko. Jednak do tej pory nie by?o ksi ki, ktora w kompleksowy sposob omawia?aby wszystkie zagadnienia, dotycz?ce spraw sieciowych w tym systemie operacyjnym. A? do teraz! Autor tej ksi ki przedstawia poszczegolne kwestie w sprawdzony w tej serii sposob: problem - rozwi?zanie - dyskusja. Dzi?ki podr?cznikowi "Sieci Linux. Receptury" dowiesz si?, w jaki sposob przygotowa? router, jak skonfigurowa? firewall przy u?yciu pakietu iptables oraz jak stworzy? punkt dost?pu do sieci bezprzewodowej i serwer VoIP, korzystaj?cy z popularnego rozwi?zania Asterisk. Poznasz zaawansowane mo?liwo?ci pakietu OpenSSH oraz sposoby bezpiecznego, zdalnego administrowania serwerem. Dodatkowo nauczysz si? u?ywa? graficznych pulpitow, czy? w bezpieczny sposob odleg?e sieci za pomoc? pakietu OpenVPN czy te? udost?pnia? w sieci pliki przy u?yciu serwera Samba. Twoj? ciekawo zaspokoi z pewno?ci? opis zastosowania Samby w roli kontrolera domeny. Po lekturze tej ksi ki nie b?d? Ci obce sposoby monitorowania pracy sieci i us?ug, tworzenia wykresow wykorzystania zasobow czy te? u?ycia adresow IP w wersji szostej. Jedno jest pewne: je?eli jeste? administratorem sieciowym lub masz ambicj? nim zosta?, ta ksi ka musi znale si? na Twojej po?ce!Tworzenie bramy opartej o system LinuxBudowa firewalla opartego o iptablesPrzygotowanie punktu dost?pu do sieci bezprzewodowejPrzydzielanie adresow IP za pomoc? serwera DHCPKonfiguracja serwera VoIP - AsteriskZaawansowane tematy, zwi?zane z routingiemZdalna i bezpieczna administracja z wykorzystaniem protoko?u SSHU?ywanie zdalnych pulpitow graficznychTworzenie wirtualnych sieci przy u?yciu pakietu OpenVPNWykorzystanie Linuksa w roli kontrolera domeny WindowsUdost?pnianie plikow za pomoc? pakietu SambaUs?ugi katalogowe LDAPMonitorowanie i wizualizacja parametrow pracy sieci i us?ug Zastosowanie protoko?u IPv6Przygotowanie do bezobs?ugowej, sieciowej instalacji nowych systemowAdministrowanie serwerem za pomoc? konsoli pod czonej przez port szeregowyUruchomienie serwera dial-upAnaliza, diagnoza i rozwi?zywanie problemow sieciowychOdpowiedzi na wszystkie Twoje pytania w jednym miejscu!

Rate/Setting
12345678910
Offers


Only Offers/Searches from registered users with name will be displayed. Set up a name here to see your offers.I offer this book:(Please add a loction in your profil for pickup)


E-Books can only be shared by the right owners (autors/publisher).

Book-Sharing 2019 - Impressum | Datenschutz